DADES PERSONALS:

NOM: Juan Pedro Cotoner Cerdó
DOMICILI PROFESSIONAL: C/ Femenías nº 34. 07013 PALMA DE MALLORCA
TELÈFON: 971453701

TITULACIÓ ACADÈMICA

1.988 Títol d' Arquitecte Superior per l' Universitat Politècnica de Barcelona, en l' especialitat d' Edificació.

1.993 Master de Patologia, Diagnosis i Rehabilitació del Patrimoni Arquitectònic, per l' UPC.

Distints cursos del programa de formació de l' arquitecte organitzats pel C.O.A.B, realitzats en diferents anys.

CURSOS REALITZATS

1.990

1.993
Curs en l' Universitat Politècnica de Barcelona estudis de postgrado pertanyents al programa de Doctorat en Estructures, ha realitzat fins a la data els següents:
PROBLEMES I SOLUCIONS ESPECIALS EN ESTRUCTURES METÀLIQUES
TEORIA I PRÀCTICA DEL MÈTODE DELS ELEMENTS FINITS
CÀLCUL DINÀMIC D' ESTRUCTURES

Curs en l' Universitat Politècnica de Barcelona, els següents cursos de postgrau:
ARQUITECTURA I TURISME I
ARQUITECTURA I TURISME II


EXPERIÈNCIA LABORAL

1.988 – 2.006 Des de 1.988 és professional liberal, formant despatx professional amb l' arquitecte D. Bartolomé Abad Socías

Soci de l' Associació Científic-tècnica del Formigó Estructural (ACHE).
[ tornar ]