URBANISME I OBRA CIVIL EDIFICACIÓ LLISTAT PROJECTES

 

L' Arquitectura podria dir-se que és l'art de projectar o disenyar i construïr edificis, així com tot l'ambient o entorn construït. La construcció d'edificis s'inicia amb un projecte, document tècnic que, mitjançant plànols, memòries, amidaments, càlculs, detalls, etc., descriu i justifica l'edifici, la seva concepció, axí com els diferents elements que mitjançant l'ús de les tècniques apropiades, donarà forma als espais o volums on l'home dessenvoluparà la seva vida o activitats professionals o d'esbarjo.

Segons Le Corbusier (Vers une Architecture, 1923) “ L’arquitectura està més enllà dels fets utilitaris. L’arquitetura és un fet plàstic. (...) L' arquitectura és el joc sabi, correcte, magnífic dels volums sota la llum. (...) El seu significat i la seva feina no és reflexar la construcció i absorbir una funció, si per funció s’entén la de l’utilitat pura i simple, la del confort i l’elegància pràctica. L’arquitectura és art en el seu sentit més elevat, és ordre matemàtic, és teoria pura, armonia completa gracies a l’exacta proporció de totes les relacions: aquesta és la “funció” de l’arquitectura”.

la creació d'edificis o habitatges és la més propera a les persones. Els nostres projectes estàn pensats per donar benestar i qualitat de vida. Cada projecte es dur a terme d'una forma personalitzada. Hem d'aconseguir l'ewuilibri perfecte entre forma, funció, economia i les necessitats dels nostres clients.


PROJECTE: _ 0511

DESCRIPCIÓ: Reforma d’habitatge unifamiliar aïllat, situat al terme Municipal de Palma de Mallorca, de mes de 1.000 m2, que consta de soterrani, planta baixa, on estan ubicats els dormitoris amb els banys i planta pis, que està destinat a les zones principals de la vivenda. [ + informació ]

PROJECTE: _ 0528

DESCRIPCIÓ: Reforma d'habitatge situat al terme Municipal de Sencelles, que consta de planta baixa on es troba el menjador, sala d'estar, cuina, dos dormitoris i dos banys i una planta pis amb dos dormitoris, una sala d'estudi i un bany. [ + informació ]

PROJECTE: _ 0500

DESCRIPCIÓ: Edifici d'oficines i locals comerçials, situat a Palma de Mallorca, compost de dues plantes soterrani i tres plantes pis, fent un total aproximat d'uns 30.500 m2 construïts. [ + informació ]

PROJECTE: _ 0616

DESCRIPCIÓ: Habitatge unifamiliar aillat, situat en el Terme Municipal de Petra, que consta de planta baixa amb 6 habitacions amb el seus banys i a la planta pis les zones comuns per promoure les vistes. [ + informació ]

PROJECTE: _ 1106

DESCRIPCIÓ: Habitatge unifamiliar reformada en el terme Municipal de Calvià, composta per Planta soterrani per el garatge, planta baixa per les zones principals i planta pis per les habitacions i els banys. [ + informació ]
PROJECTE: _ 1207

DESCRIPCIÓ: Habitatge unifamiliar aïllat d'uns 500 m2, en el municipi de Calvià, composta de soterrani per el garatge, planta baixa per als dormitoris i planta pis per les grans àrees i així gaudir de les vistes. [ + informació ]
PROJECT: _ 1309

DESCRIPTION: Draft of approximately 30,000 m built, equipment and theme Hotel, aimed at cycling, projected for a tourist offer specific and different from the traditional model of tourism in the Balearic Islands. [ + information ]


[ + edificacions ] [ ++ edificacions ][ +++ edificacions ][ ++++ edificacions ]