URBANISME I OBRA CIVIL EDIFICACIÓ LLISTAT PROJECTES
 


PROJECTE: _ 9202

DESCRIPCIÓ: Rehabilitació y ampliació d’una construcció existent, la qual es trobava en un estat de ruina total. Es conserva i restaura l’ edificació existent, desenvolupants al voltant una vivenda unifamiliar aïllada, que ocupa una sola planta y realçant al màxim possible el volumen vertical de la torre, com element significatiu d’aquest edifici. [ + informació ]

PROJECTE: _ 9304

DESCRIPCIÓ: Rehabilitació de l’edifici, compost de planta sòtan, planta baixa i planta noble, planta golfes i plantes pis. La planta sòtan és un antic celler del qual hem de destacar com element arquitectònic la volta de marés que la cobreix La planta baixa: té un vestíbul-pati d’entrada, un antic estable, una bugaderia, de la que es conservan els diversos estris y un petit magatzem. [ + informació ]

PROJECTE: _ 2002

DESCRIPCIÓ: Rehabilitació de l’edifici per adaptar-ho al programa de necessitats de la propietat: un local comercial en Planta Baixa, vivendes i un despatx en les tres plantes pis, i aparcaments en planta sòtan [ + informació ]

PROJECTE: _0177-9824-9914

DESCRIPCIÓ: Diferents promocions de vivendes adosades unifamiliars, amb un total de 96 y 4 locals comercials. [ + informació ]

[ edificacions ][ + edificacions ][ ++ edificacions ]