URBANISME I OBRA CIVIL EDIFICACIÓ LLISTAT PROJECTES

 

L' Arquitectura podria dir-se que és l'art de projectar o disenyar i construïr edificis, així com tot l'ambient o entorn construït. La construcció d'edificis s'inicia amb un projecte, document tècnic que, mitjançant plànols, memòries, amidaments, càlculs, detalls, etc., descriu i justifica l'edifici, la seva concepció, axí com els diferents elements que mitjançant l'ús de les tècniques apropiades, donarà forma als espais o volums on l'home dessenvoluparà la seva vida o activitats professionals o d'esbarjo.

Segons Le Corbusier (Vers une Architecture, 1923) “ L’arquitectura està més enllà dels fets utilitaris. L’arquitetura és un fet plàstic. (...) L' arquitectura és el joc sabi, correcte, magnífic dels volums sota la llum. (...) El seu significat i la seva feina no és reflexar la construcció i absorbir una funció, si per funció s’entén la de l’utilitat pura i simple, la del confort i l’elegància pràctica. L’arquitectura és art en el seu sentit més elevat, és ordre matemàtic, és teoria pura, armonia completa gracies a l’exacta proporció de totes les relacions: aquesta és la “funció” de l’arquitectura”.

la creació d'edificis o habitatges és la més propera a les persones. Els nostres projectes estàn pensats per donar benestar i qualitat de vida. Cada projecte es dur a terme d'una forma personalitzada. Hem d'aconseguir l'ewuilibri perfecte entre forma, funció, economia i les necessitats dels nostres clients.


PROJECTE: _ 9601

DESCRIPCIÓ: L’edifici consta de tres plantes: sòtan, planta baixa i quatre plantes pis per damunt la rasant del carrer. L’edifici es destina a vivenda plurifamiliar, amb nou vivendes, distribuïdes en les quatre plantes superiors de l’ edifici. La planta baixa es destina a locals comercials. [ + informació ]

PROJECTE: _ 9704

DESCRIPCIÓ: Vivenda unifamiliar aïllada, composta per quatre dormitoris dobles en planta baixa, i planta pis. També està dotada de terrassa descoberta, garatge en planta sòtan, amb bodega i traster. [ + informació ]

PROJECTE: _ 9715

DESCRIPCIÓ: Vivenda unifamiliar aïllada amb sis dormitoris dobles, formada per por planta baixa, amb garatge i planta pis, amb porxos, junt a la piscina. [ + informació ]

PROJECTE: _ 9723

DESCRIPCIÓ: Vivenda unifamiliar aïllada, sita a Menorca, composta per dos dormitoris dobles en planta baixa, i tres dobles més un senzill en planta pis. La vivenda està dotada de terrasses cobertes, descobertes, garatge i piscina. [ + informació ]

PROJECTE: _ 9804

DESCRIPCIÓ: Vivenda unifamiliar aïllada, amb piscina, composta per garatge, planta semisòtan, planta baixa i planta pis, dotada de tres dormitoris dobles. [ + informació ]

[ + edificaciones ] [ ++ edificacions ][ +++ edificacions ][ ++++ edificacions ]