L'Estudi d'Arquitectura Abad & Cotoner, funciona des de l'any 1988 i està format pels següents membres:

ARQUITECTES: Bartolomé Abad Socías
Juan P. Cotoner Cerdó

Arquitecte
Arquitecte

tomeu_abad@abadycotoner.com
juan_cotoner@abadycotoner.com

COL·LABORADORS: Juan Sintes
Adrián Serrano
Mª José Sanchez
Mª Carmen Franco

Cap d' Estudi
Delineació
Delineació
Secretària de Direcció

juan_sintes@abadycotoner.com
adria_serrano@abadycotoner.com
mjose_sanchez@abadycotoner.com
abadycotoner@abadycotoner.com

COL·LABORADORS EXTERNS: José Gelabert
Nicolau Miró
Roca Ingenieros,S.L.
Gabriel Mesquida

Arquitecte Tècnic
Infografia
Enginyers Consultors
Enginyer Tècnic

jgelabert@ono.com
nmiro@n3m-arquitectura3d.com
proyectos@rocaingenieros.com
bielmesquida@telefonica.net