URBANISME I OBRA CIVIL EDIFICACIÓ LLISTAT PROJECTES


 

  PROJECTE: _ 9304

DESCRIPCIÓ: Rehabilitació de l’edifici, compost de planta sòtan, planta baixa i planta noble, planta golfes i plantes pis. La planta sòtan és un antic celler del qual hem de destacar com element arquitectònic la volta de marés que la cobreix La planta baixa: té un vestíbul-pati d’entrada, un antic estable, una bugaderia, de la que es conservan els diversos estris y un petit magatzem.

  La planta noble conserva la seva distribució i ordenació, si bé els seus forjats de fusta han estat substituits, com a consequència del seu deficient estat de conservació, per unes biguetes metàliques. La reforma més important es va realitzar al pati, es suprimiren unes dependències clarament identificables com afegits, i es van substituir per un espai cobert alhora que obert per un arc que tanca l’espai del pati, realçant el seu paper com element fonamental de la tipologia de la casa. La planta golfes, es va distribuir interiorment per a adaptar-la com a planta de habitacions de la vivenda, reformant la coberta i amb l’inlcusió d’ un mirador en substitució d’ una passarel•la descoberta. La resta de les plantes de l’edifici es mantenen i no es modifiquen substancialment, tan sols per adaptar-les al seu nou us. Pel que fa a la façana, la porta principal s’amplia, Així com l’unificació del tipus de finestres dels dos entresols que guaiten al carrer. 

 

 

 

[ tornar ]