URBANISME I OBRA CIVIL EDIFICACIÓ LLISTAT PROJECTES

 

L'urbanisme està format per conceptes multidisciplinaris i un àrea de pràctica i estudi molt complex. La funció fonamental es proporcionar les bases per poder resoldre els problemes de les ciutats, tan en la configuració física, com a la dinàmica de les activitats econòmiques i socials, actuant mitjançant la Planificació urbana, que defineix el mòdel espacial de cada ciutat, la Gestió urbanística, que defineix com s' executa el mòdel o el Disseny urbà. Les mesures que estableixen els plans formen part del dret de propietat privada, per tant, la dimensió jurídica de l' urbanisme és molt important en tots els paísos.

En Urbanisme, parlam de Gestió Urbanística, de Planificació Urbanística i de Disseny urbà. El punt que realment ens interessa és el Disseny Urbà. Aquest disseny està orientat a interpretar la forma i l' espai urbà, amb criteris físic-estètic-funcionals. Cerca satisfer les necessitats de les comunitats o societats urbanes, dins d' una consideració de benefici colectiu en un àrea urbana existent o futura, fins arrivar a la conclusió d' una estructura urbana a seguir. El disseny urbà realitza la planeació física en nivells d' anàlisi com són: regió, centre urbà, àrea urbana i fins i tot el mobiliari urbà.

Una ciutat està formada per la conjugació de tres elements principals: l' àrea residencial, l' equipament urbà i les vies de circulació. En el procés de projectar una ciutat pel general s'han d' enllaçar aquests elements de tal manera que constitueixen diferents graus o nivells d' àmbit urbà, continguts dins àmbits majors, formant així l' estructura interna de la ciutat.PROJECTE: _ 0105

DESCRIPCIÓ: Pla de Reforme Interior de "El Terreno". Es tracta d'una franja de terreny que transcorre paral•lela al litoral entre el mar i el bosc de Bellver, situada en el part occidental de la costa de la ciutat de Palma. Limita al Nord amb l'actual Carrer Lluís Fábregas y la baixada de S'Aigo Dolça; pel Sud amb el torrent del Mal Pas y la rada de Ca'n Barberá, a l'Est, la mar i a l'Oest el bosc de Bellver. [ + informació ]


PROJECTE: _ 0403

DESCRIPCIÓ: Zona Verda en "Es Pil·lari". El projecte abarca les dues zones previstes en el Pla Parcial, a saber, la primera que denominarem ZV1 situada en el centre del sector a urbanitzar en una superfície de 5.053 m². La segona denominada ZV2, es situa en l’ extrem Suroest del sector amb una superfície de 3.586 m². [ + informació ]