URBANISME I OBRA CIVIL EDIFICACIÓ LLISTAT PROJECTES

 

Abad & Cotoner ARQUITECTES és un equip multidisciplinar compost per arquitectes i consultors especialistes que treballen en la redacció, disseny i execució de projectes d'arquitectura i urbanisme. La seva principal activitat es centra amb l'urbanisme i els edificis d'habitatge, tan unifamiliars com plurifamiliars, sense oblidar altres tipus d'edificacions per la industria o el sector terciari.

Aquest equip ofereix solucions globals i completes, des del projecte inicial fins l'execució completa de l'obra; suport tècnic, càlcul i disseny d'instal·lacions, càlcul i disseny d'estructures, estudi de les normatives vigents, ...

El seu treball es basa en el respecte per l'entorn dels projectes i pel context históric d'alguns d'ells. Tot el conjunt ha de formar una unitat: materials, ubicació, interiors, exteriors...

El seu mètode de treball es basa en l’estudi de les necessitats de cada client i de cada projecte. Analitzam les característiques de cada projecte en tota la seva extensió i estudiam les solucions i les possibilitats materials de construïr-ho. Els materials i els detalls surten de la capacitat de crear, imaginar, projectar. Unint tots aquests aspectes apareix l’arquitectura.

La clau del nostre treball està en mantenir un fil conductor durant tot el procés, des de l’inici fins a la fase de la direcció d’obra. Els projectes s' han d’el.laborar partint del concepte més general fins a completar la definició de l’últim detall.